מדיניות הפרטיות (PRIVACY POLICY)

מדיניות הפרטיות (PRIVACY POLICY)

הקדמה

כולנו משתמשים באינטרנט ומבקרים בעשרות ואף במאות אפליקציות ואתרי אינטרנט מדי יום. באמצעות התנהגותנו באינטרנט ובאמצעות מגוון כלים טכנולוגיים נאסף היום מידע אדיר אודותינו לצורך ניתוח ושימוש המידע לצרכים מסחריים רבים ומגוונים.

מנגד הזכות לפרטיות הינה זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובישראל נחקק חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, במסגרתו נקבעו הוראות וכללים בכל הנוגע לשמירה על פרטיותו הכוללת גם את זכות האדם לפרטיות במידע דיגיטלי שלו. החוק מטיל סנקציות אזרחיות-נזיקיות ואף פליליות על פגיעה בפרטיות. 

מהי מדיניות פרטיות?

לצורך מימוש הזכות לפרטיות, חוק הגנת הפרטיות מקים חובה על כל אדם/ארגון/ישות להציג את מדיניות הפרטיות שלו בפני כל אדם שמידע אודותיו נאסף. מדיניות פרטיות המכונה לעיתים גם הצהרת פרטיות (Privacy Policy) הינו חוזה משפטי בין מפעיל האתר לבין משתמשי האתר ומכיל הוראות וכללים שונים בנוגע למידע שנאסף אודות משתמשי האתר. 

לפיכך, מדיניות הפרטיות באתר או באפליקציה שלנו נועדה לענות לחובה רגולטורית זו ולמעשה לתת בידי המשתמשים את כל המידע הדרוש: איזה מידע נאסף, כיצד אנחנו אוספים את המידע, מה הפעולות שמובצעות במידע, למי נעביר אותו, כיצד ניתן לקבל מאיתנו פרטים, כיצד ניתן לתקן או למחוק את המידע וכדומה. מעבר לדרישה החוקית, מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה לאפשר למשתמש באתר או באפליקציה לקבל החלטה נבונה באשר לעצם ביקורו באתר ולגבי השארת פרטים באתר האינטרנט.

חשוב לציין כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש באתר או באפליקציה אולם מפאת חשיבותה נהוג להציגה במסמך נפרד מהסכם תנאי השימוש, אם כי אין הכרח כזה.  

מהי חשיבותה של מדיניות הפרטיות?

למדיניות הפרטיות חשיבות משפטית ועסקית רבה. מצד אחד תפקידה לצמצם את החשיפה של מפעילי האתר או האפליקציה לתביעות משפטיות שכן איסוף מידע ללא הנגשת מדיניות הפרטיות אינה חוקית ומנוגדת לדין. מצד שני, הנגשת מדיניות פרטיות יוצרת צפיה סבירה לפרטיות מצד המשתמש ומאפשרת לו לקבל החלטה מושכלת באשר לשימוש בפרטיו ובמידע שלו והאם הוא מעוניין ורוצה בכך. בנוסף, אם שברצונכם לעבוד עם שירותים של חברות כגון Google או Facebook, תצטרכו לקיים את דרישתם לאימוץ מדיניות פרטיות ואף לכלול בה סעיפים ספציפיים.

מה יש לכלול במדיניות פרטיות

במדיניות פרטיות יש להתייחס, בין היתר, לדרישות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות ולתת ביטוי, בין היתר, להדגיש את הנושאים הבאים:

  • העובדה כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש(term of use)  של האתר או האפליקציה. יש לציין שעל מי שלא מסכים למדיניות הפרטיות להימנע מהשימוש באתר או באפליקציה. 
  • מיהו מפעיל האתר או האפליקציה – יש צורך לפרט את שם האדם, החברה או היישות המשפטית שמפעילה את האתר או האפליקציה ולספק אמצעי ליצירת קשר עם המפעיל. 
  • איזה מידע פרטי נאסף מהמשתמש – לרוב מתבקשים המשתמשים להזין שם וכתובת דואר אלקטרוני, ולעיתים להזין גם מספרי תעודת זהות, כתובת מגורים, פרטי כרטיס אשראי, מצב משפחתי, העדפות שונות ועוד. 
  • איזה מידע לא פרטי נאסף מהמשתמש – מידע כאמור כולל פרטים שנאספים מתוכנת Cookies (מהיכן הגיע המשתמש לאתר, דפוסי שימוש באתר, אפשרויות להמשיך ולשווק למשתמש באתר גם כשהוא מצוי באתרים אחרים וכו'), מיקום גיאוגרפי, ספק אינטרנט ועוד.
  • מה השימוש שנעשה במידע – מה המטרה אשר לשמה מבוקש המידע. לרוב המידע משמש לצורך אמצעים שיווקיים, הודעות אדמיניסטרטיביות, היצע מוצרים, הודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש באתר או באפליקציה ועוד. 
  • למי המידע מועבר – יש לציין למי עוד יש גישה למידע והאם ישנם צדדים שלישיים אשר עושים שימוש במערכות של המפעיל באתר או באפליקציה; יש להבהיר האם אותם צדדים שלישיים מחויבים לשמור על הפרטיות המידע כלפי מפעיל האתר או האם להם מדיניות פרטיות נפרדת. 
  • הצגת זכויותיו של המשתמש – יש להבהיר מהן הזכויות הקיימות למשתמשים על פי חוק הגנת הפרטיות. זכויות אלו יבהירו כיצד ניתן לעיין במידע, לתקנו ואף למחוק את המידע. 
  • כיצד מפעיל האתר שומר על המידע שנאסף.
  • שינויים במדיניות הפרטיות ועל האופן שבו יובאו שינויים אלו לידיעת המשתמשים.
  • כיצד ניתן לטפל בהפרות פרטיות – כיצד המשתמש יכול להתמודד במקרה של פגיעה בפרטיותו.

כלל אצבע הוא שמדיניות תהא כתובה בשפה בהירה, ברורה ופשוטה לקורא ולהימנע, עד כמה שניתן, מניסוחים מסורבלים, מורכבים או משפטיים מדי. זכרו כי ככל שמדיניות הפרטיות ברורה יותר כך בתי המשפט ייטו לתקף ולאכוף את מדיניות הפרטיות שלכם.

לסיכום, זכות הפרטיות הינה מהזכויות החשובות בארץ ובעולם. ואנו עדים להד החברתי והתקשורתי שמתפתח סביב הזכות לפרטיות ובעיקר הזכות לפרטיות דיגיטלית. השיח על זכויות של משתמשים באתרים ובאפליקציות לשמירה על המידע שנאסף עליהם צובר תאוצה ובכל רחבי העולם מופיעים תקדימים בקשר לחשיבות השמירה על הזכות לפרטיות באינטרנט. על מפעילי אתרים ואפליקציות לקחת בחשבון לתת את הדעת ולהיות רגישים לפגיעה בפרטיות של המשתמשים שלהם, לאופן שבו הם עושים שימוש במידע שנאסף אודות המשתמשים ולעצב הטכנולוגיה מראש כך שתגן על הפרטיות (Privacy By Design). 

גלילה למעלה
דילוג לתוכן