שוק ההון ודיני ניירות ערך

שוק ההון ודיני ניירות ערך

משרדנו מעניק ליווי שוטף לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב במגוון סוגיות הקשורות לשוק ההון, דיני ניירות ערך ודיני חברות.

משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלב ההנפקה לראשונה לציבור (IPO) ומייעץ לחברות ציבוריות במהלך פעילותם העסקית בסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות בשוק ההון ובכלל זה, הנפקות וגיוסי הון וחוב (פרטיות וציבוריות), עסקאות "שלדים", תשקיפים מורכבים, עסקאות בניירות ערך, עסקאות בעלי עניין ורישום ניירות ערך למסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב, תוך עמידה בהנחיות רשות ניירות ערך ובכללי הבורסה.

בנוסף, המשרד מייעץ באופן שוטף להנהלת החברה ולדירקטוריונים של חברות ציבוריות ו-ועדותיו בנושאים סבוכים בשוק ההון לרבות טיפול בעסקאות בעלי שליטה, גיבוש תוכנית תגמול לנושאי משרה, הליכי אכיפה מנהלית, חובות הדיווח וההגשה על פי דיני ניירות ערך וייצוג מול הרגולטורים. 

עד כה היה משרדנו הוביל הנפקות בשווי כולל של מעל 2.48 מיליארד בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשל מעורבותו בתחום שוק ההון, צבר המשרד מומחיות בכל הקשור לעבודה מול רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, מפיצים, חברות דירוג ונאמנים לאגרות חוב וכן במגוון רחב של סוגיות הנוגעות להיבטי שוק ההון.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן