הסכם סודיות – NDA

הסכם סודיות – NDA

אחד מהנכסים המשמעותיים והחשובים ביותר בעולם העסקים הוא הידע המסחרי. בין אם מדובר בידע מסחרי, ידע טכנולוגי, תוכנה מסוימת, ידע הנדסי או שיטות עבודה – זכויות קניין רוחני נחשבות למשאב מספר אחת בכל הקשור לפיתוח העסקי והקידמה הטכנולוגיות והכלכלית של הפרט ושל החברה. זו הסיבה שהסכם הסודיות שמקנה הגנה רחבה לקניין רוחני הפך כלי נפוץ כל כך בארץ ובעולם. 

מהו הסכם סודיות

הסכם סודיות המכונה גם הסכם אי-גילוי (NDA – Non-Disclosure Agreement) הינו הסכם משפטי שהצדדים לו מתחייבים לשמור על סודיות בכל הקשור למידע המועבר ביניהם במסגרת ההתקשרות. למעשה, ההסכם מאפשר למוסר המידע לחשוף את סודותיו המסחריים בפני משקיעים, יועצים, שותפים, עובדים וכו' מבלי החשש שמקבל המידע ישתמש במידע לטובתו או יעבירו לצד שלישי כלשהו. 

המידע הסודי שחוסה תחת ההסכם יכול להתייחס לידע מקצועי, פיתוחים טכנולוגיים, שיטות עבודה, תוכניות עסקיות, זכויות יוצרים, עיצובים, רשימת לקוחות וספקים, נוסחאות, מסמכים ועוד. הסכם סודיות יכול שיהיה חד צדדי ויכול שיהיה דו צדדי ככל שבמסגרתו שני הצדדים מוסרים ומקבלים מידע ולפיכך שניהם מתחייבים לשמירה על סודיות המידע. 


מתי חותמים על הסכם סודיות

קיימים שלושה תרחישים עיקריים שבהם עושים שימוש  בהסכמי סודיות:

  1. במסגרת בחינת השקעה בעסק/מיזם – במקרה שמשקיע מעוניין לבחון השקעה במיזם חדש או עסק קיים נהוג להחתים את אותו המשקיע על הסכם סודיות בטרם ייחשף המידע הסודי בפניו. 
  2. לקראת שיתוף פעולה עסקי/הקמת מיזם משותף– במקרה ששני צדדים או יותר מבקשים לבחון אפשרויות להתקשרות עסקית מכל סוג שהוא ובמסגרתם הם חושפים מידע סודי על העסק שלהם, נהוג להחתים את כל הצדדים על הסכם סודיות.
  3. במסגרת הסכמי העסקה/ייעוץ– כאשר ארגון מתקשר עם עובדים או יועצים חשוב להחתימם על התחייבות לשמירה על סודיות המידע אליו ייחשפו במהלך תקופת ההעסקתם.

מה יש לכלול בהסכם סודיות

הסכם סודיות יסודי יכלול הגדרה רחבה של המידע הרלוונטי שיחסה תחת מעטה הסודיות. חשוב מאוד שהמידע הסודי יוגדר באופן הרחב ביותר על מנת לספק לצד מוסר המידע הגנה רחבה ככל הניתן. בנוסף, יכלול ההסכם גם את מטרת העברת המידע, תקופת ההסכם (פרק הזמן שמחייב את מקבל המידע לשמור את המידע הסודי בסודיות), באילו ערוצים יעבור המידע הסודי, מהם השימושים המותרים והאסורים ביחס למידע שנחשף, סעדים במקרה של הפרת ההסכם, סעיפים שהפרתם תיחשב להפרה יסודית ועוד.

פעמים רבות מקבל המידע הסודי צריך להעביר את המידע הסודי או חלקו אל עובדים, יועצים או נותני שירות אחרים על מנת שאלו יבחנו היבטים מסוימים במידע הסודי. במקרים מסוג זה על הסכם הסודיות לכלול התחייבות של הצד מקבל המידע להעביר את המידע הסודי אך ורק לצדדים שלישיים שיהיו כפופים להסכם סודיות שמעגן בתוכו את התחייבויות הצד המקבל כלפי הצד מוסר המידע (שרשור התחייבות לצד שלישי).

במקרים מסוימים רצוי לקבוע בהסכם סודיות תניית אי-תחרות לתקופה מסוימת שמבטיחה כי מקבל המידע לא ישתמש במידע הסודי לצורך הקמת עסק מתחרה בעסקו של מוסר המידע.

מקרים שבהם המידע לא ייחשב למידע סודי

מקובל להתייחס למספר מצבים חריגים שבהתקיימם גילוי המידע החסוי ע"י הצד המקבל לא ייחשב כהפרה של הסכם הסודיות:

  1. מידע שהוא נחלת הכלל;
  2. מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני או במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות אך לא כתוצאה מהפרת מהסכם סודיות ביחס לאותו מידע ספציפי.
  3. מידע שהגיע לידי הצד המקבל באופן עצמאי ומבלי שהסכם הסודיות הופר. 
  4. 4. מידע שנדרש על פי דין (דרישה לגילוי מידע על ידי רגולטור וכו').


משרדנו בעל הידע, הניסיון והמומחיות בניסוח הסכמים מסחריים מגוונים לרבות הסכמי סודיות שונים. משרדנו גם מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף לחברות ולעסקים בכל הנדרש להן בתחום המשפט המסחרי, דיני החברות והתאגידי, תוך בחינה יסודית של פעילותן העסקית.

אין לראות באמור במאמר זה משום ייעוץ משפטי הנוגע לאדם, עסק או מקרה ספציפי. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

 

גלילה למעלה
דילוג לתוכן