חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

חתימה על הסכמים באמצעות חתימה אלקטרונית הינה פרקטיקה מקובלת זה שנים רבות. נהוג זה מכבר שצדדים להסכם מסכימים לחתום על הסכמים בעותקים נפרדים (COUNTERPARTS) ורק לאחר מכן שולח כל אחד מן הצדדים למשנהו העתק של ההסכם בצירוף חתימתו האלקטרונית. במקרים אחרים הצדדים אף יכולים להסתפק בתכתובת דואר אלקטרוני (ואף בתכתובת ב-סמס) שבהם מודיעים הצדדים האחד לשני כי הם מסכימים לתנאים של ההסכם ביניהם כפי שאלו מפורטים בדואר האלקטרוני או בהודעה. 

מטרת החתימה

לחתימתו של אדם על מסמך שתי מטרות עיקריות. האחת היא ביטוי לכוונת החותם לאשר את תוכנו של המסמך עליו חתם ולהסכים לו; והשנייה היא אימות זהות החותם. בהקשר החתימה האלקטרונית יש לבחון האם מטרות הנ"ל מתקיימות כשמדובר בחתימות אלקטרוניות? האם בתי המשפט בישראל יכירו בחתימות אלה כקבילות ואיזה משקל ראייתי יינתן להן ? 

הדין הישראלי

השימוש בחתימה אלקטרונית בישראל מוסדר באמצעות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א–2001 (להלן "חוק חתימה אלקטרונית"). הדין בישראל מגדיר שלושה סוגי חתימה אלקטרונית, כאשר לכל סוג חתימה רמת אמינות ומשקל ראייתי שונה: (1) חתימה אלקטרונית רגילה; (2) חתימה אלקטרונית מאובטחת; ו- (3) חתימה אלקטרונית מאושרת. 

חתימה אלקטרונית רגילה 

חתימה אלקטרונית רגילה יכולה להיות סריקה של חתימתנו על מסמך WORD או PDF, חתימה באמצעות כלים דמויי-עט ועוד. ניתן להשתמש בחתימה זו לצורך חתימה על מרבית ההסכמים שיחיד או חברה חותמים עליהם ביום-יום: הסכמי העסקה, הסכמים מסחריים בין חברות שונות (הסכמי רכש, הסכמי הפצה וכיו"ב),הסכמים מול צרכנים, הסכמי המחאת זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הסכמי רישיון שימוש לתוכנה וכיו"ב. בנוסף, ניתן לחתום על רוב מסמכי התאגיד, כגון החלטות דירקטוריון והחלטות בעלי המניות על ידי חתימה אלקטרונית רגילה. 

חתימה אלקטרונית רגילה תהא קבילה לכאורה הן למטרות חוזיות והן כראייה בבית משפט. עם זאת, אמינות החתימה וקבילותה בבית המשפט עולה יחד עם דירוג סוגי החתימה. לכן, כשרוצים לחתום על הסכמים רגישים או חשובים, או שעולה חשש כי צד להסכם עלול להכחיש את תוקפו, מומלץ לשקול שימוש בחתימה אלקטרונית מאובטחת או חתימה אלקטרונית מאושרת המספקות רמת וודאות ואמינות יותר גבוהה יותר כפי שמפורט להלן.

חתימה אלקטרונית מאובטחת 

חתימה אלקטרונית מאובטחת הינה חתימה אלקטרונית אשר מתקיימים בה התנאים הבאים: (1) החתימה ייחודית לבעליה של אמצעי החתימה; (2) החתימה מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה; (3) היא הופקה ב'אמצעי חתימה' (תוכנה או כרטיס חכם) ואמצעי חתימה זה נמצא בשליטה הבלעדית של בעל אמצעי החתימה; ו- (4) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר החתימה. דוגמא שכיחה לחתימה אלקטרונית מאובטחת היא חתימה באמצעות DocuSign או אמצעים דומים אחרים.

חתימה אלקטרונית מאובטחת קבילה בכל הליך משפטי כראיה לכאורה שהמסמך לא שונה לאחר החתימה וכי המסמך נחתם על ידי אמצעי החתימה המדובר. עם זאת, החתימה האלקטרונית המאובטחת כבר אינה ראיה לכאורה לזהות החותם.

חתימה אלקטרונית מאושרת 

חתימה אלקטרונית מאושרת הינה חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר לגביה הוצאה תעודה אלקטרונית  ע"י גורם מוסמך שאושר ונרשם במשרד המשפטים. נכון להיום, ישנן שתי חברות בישראל שמוסמכות להוציא חתימות אלקטרוניות מאושרות: Comsign  ו- PersonalID. חתימה אלקטרונית מאושרת מהווה ראיה לכאורה גם לכך שהמסמך נתחם על ידי האדם המצוין כבעל החתימה האלקטרונית. 

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה על תוכנו של מסמך מסוים ועל זהות החותמים עליו מוטל על יוצר המסמך. כך לדוגמא, במקרה שחברה מסחרית מציעה שירותים או טובין באמצעות חוזה סטנדרטי שלה שהחתימה עליו נעשית באמצעות חתימה אלקטרונית, החברה המסחרית תישא בנטל ההוכחה לכך שהלקוח אכן קשור לחתימה האלקטרונית המוצמדת אל החוזה ולגבי תוכנו של ההסכם שנחתם, אלא אם מדובר בחתימה אלקטרונית מאובטחת. 

יודגש כי האמור במאמר זה נכון למקרים של התקשרויות מסחריות בהסכמת הצדדים להסכם. כאשר מדובר במסמכים להגשה לרשות ממשלתית כלשהי, או בהתקשרות גופים מעין רגולטורים כגון בנק או חברת ביטוח, יש לבדוק כל מקרה לגופו. בנוסף, מטבע הדברים לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחתימה אלקטרונית במקרים הקשורים לדיני ירושה.

משרדנו בעל הידע, הניסיון והמומחיות בהקמה וליווי של עסקים ותאגידים מסוגים שונים. אנו מסייעים ללקוחותינו לתת את הדעת על הסוגיות החשובות במהלך חיי העסקים, תוך בחינה יסודית של הצרכים והרצונות של הלקוח. 

אין לראות באמור במאמר זה משום ייעוץ משפטי הנוגע לאדם, עסק או מקרה ספציפי. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן