משפט מסחרי-עסקי

משפט מסחרי-עסקי

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי מקיף ושוטף בתחום המשפט המסחרי – עסקי. משרדנו מלווה כדרך קבע אגודות, שותפויות, חברות הזנק (Start-ups), עסקים קטנים ובינוניים וכן חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב.

הליווי המשפטי המקיף כולל את מגוון השירותים שהתאגיד זקוק להם, ובכלל זה, ניהול מו”מ מול הצד שכנגד, ניסוח חוזים מסחריים, ייצוג התאגיד מול רשויות וגופים ממשלתיים, טיפול בגבייה מול לקוחות ועד להליכי מכירת החברה (Exit) או פירוק חברה.

ליזמים בתחילת דרכם אנו מעניקים ייעוץ משפטי בשלבים הראשונים של הקמת החברה, לרבות ייעוץ לעניין מבנה וצורת ההתאגדות האופטימאלית (עוסק מורשה, עמותה, שותפות, חברה בע”מ וכו’), הכנת מסמכי התאגדות, הסכמי מייסדים והסכמי שותפות, הסדרת הבעלות והשליטה בחברה, עריכת הסכמי השקעה, הלוואות בעלים לחברה וכו’.

השירותים המשפטיים בתחום המשפט המסחרי:

  • ניסוח וניהול משא ומתן בנוגע להסכמים מסחריים שונים, לרבות הסכמי רישוי, הפצה, פיתוח, זיכיונות, מיזמים משותפים (JV), הסכמי העסקה, הסכמים למתן שירותים ועוד.
  • סיוע בהשגת מימון לעסק ובכלל זה, ייצוג התאגיד בהסכמי הלוואה מורכבים מול תאגידים בנקאיים ונותני שירותי אשראי, הסכמי השקעה, ליווי בתהליכי מימון המונים (Crowdfunding) ועוד.
  • הקמה ורישום תאגידים ובכלל זה, ייעוץ לעניין מבנה וצורת התאגדות (עוסק מורשה, עמותה, חברה בע”מ וכו’), הכנת מסמכי התאגדות, הקצאת מניות, ניסוח תקנון, הסכמי מייסדים ושותפויות, הסכמי הלוואת בעלים, זכויות חתימה בחברה, פתיחת חשבונות בנק ועוד.
  • חוו”ד משפטיות ביחס לפעולות מבוקשות והתאמתן למסמכי ההתאגדות של החברה והוראות חוק הרלוונטיות.
  • ייצוג עסקים בהליכי גבייה החל ממכתבי התראה ועד להגשת תביעה לבית המשפט.
  • ניסוח תקנונים לאתרי אינטרנט, ניסוח תנאי שימוש (TOU) והפעלת מסגרת חוזית לאתרים מסחריים.
  • ייצוג משפטי מול גופים רגולטורים, רשויות וגופי ממשלה.
  • יצירת ורישום שעבודים ומשכונות.
  • יצירת ורישום נאמנויות.
  • פירוק חברה מרצון (ושלא מרצון) ובכלל זה, עריכת תצהירים ודיווחים לרשם החברות, הגשת בקשות, והפסקת חיובי אגרות וקנסות שלא לצורך.
גלילה למעלה
דילוג לתוכן